Kotikäyntien turvallisuuskoulutukset

Kotikäyntien turvallisuuskoulutukset

Tästä koulutuspaketista on tullut eräs suosituimmista yrityksen koulutustuotteista…eikä ihme, sillä niin tärkeästä aiheesta on kysymys. Koulutuksen sisältö on vuosien mittaan kehittynyt koko ajan täsmäkoulutuksen suuntaan.

Koulutuskenttänä tällä koulutuspaketilla on ollut koko Suomi. Tässä esimerkkejä : Rovaniemi. Kemi, Tornio, Kajaanin sote – kuntayhtymä, Joensuu, Kuopio, Kouvola, Pirkanmaalla monet peruskunnat, Lahti, Forssa, Huittinen, koko Satakunta…

Terveydenhuollon työntekijöiden suorittamat kotikäynnit toteutetaan liian usein yksintyöskentelynä. Tämä nostaa riskiä kohdata uhkaa, seksuaalista ahdistelua tai suoranaista väkivaltaa. Koska kotikäynneillä työnantaja ei koskaan täysin pysty takaamaan työn turvallista suorittamista, työturvallisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestämiseen ja muihin järjestelyihin joiden tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. Ellei käyntiä voida järjestää ilman riskejä, ne suoritetaan työparin kanssa. Kotikäyntejä suorittavat myös monet muut ammattiryhmät.

Koulutuksen sisältö suunnitellaan aina yksikkökohtaisesti ja koulutuksen painotus muokataan tarpeiden mukaan. Koulutuksessa käydään läpi mm. seuraavia asioita:

Teoria

1) KOTIKÄYNTIEN SUURIMMAT UHKATEKIJÄT

 • Päihtyneiden henkilöiden kohtaaminen, huumaavien aineiden alaisena olevat henkilöt
 • Mielenterveysasiakkiden akuutit oirehtimiset
 • Kotikäyntien yhteydessä tavattavat ulkopuoliset henkilöt
 • Kotieläimet riskitekijöinä (lähinnä koirat)
 • Kotikäynneillä kohdattavat aseelliset riskit (terävät ja painavat esineet, ampuma – aseet jne.)
 • Pitkät etäisyydet työpäivän aikana
 • Työntekijään kohdistuva seksuaalinen häirintä
 • Yksintyöskentely
 • jne jne jne….

2)  ENNAKOINTI JA TOIMINTA UHKATILANTEESSA

 • Milloin voin / saan mennä yksin ja milloin työtehtävästä kannattaa tai saa kieltäytyä
 • Miten pääsen pois asunnosta, miten saan apua?
 • Tilanteeseen, ympäristöön tai henkilöön liittyvä vaarallisuuden arviointi
 • Oman käytöksen merkitys ja rauhallisuuden säilyttäminen
 • Puhumalla rauhoittaminen ja ajan käyttö
 • jne. jne. jne

Käytäntö

 • Asuntoon meneminen ja asunnosta poistuminen
 • Toiminta huoneistossa ja huoneiston ovella
 • Irtaantumiset päällekarkaustilanteessa
 • Itsepuolustus hätävarjelutilanteessa
 • Jos koulutukseen halutaan ottaa mukaan… myös Turvasumuttimen käyttö hätävarjelutilanteessa

Ajankohtainen ja erittäin tärkeä koulutuksen alue tällä hetkellä!!


Lue lisää