Lastensuojeluyksiköt

Yli 20 vuoden kokemus näiden yksiköiden kouluttamisessa on antanut perspektiiviä siihen, mitä alalla on tapahtunut turvallisuuden suhteen ja myös ammattiosaamisen suhteen. Edistystä on tapahtunut paljon. Turvallisuusriskejä ollaan pyritty vähentämään nimenomaan koulutuksen avulla. Myös vuorovaikutustaidot ovat selvästi kehittyneet kun jo ammattiopinnoissa tähän asiaan on perehdytty.
Alalla työskentelevät joutuvat jatkuvasti kohtaamaan työssään riskitilanteita, joissa ovat uhattuna sekä työntekijän että lapsen tai nuoren terveys ja turvallisuus.

Riski joutua sosiaalisen, henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi on muihin aloihin verrattuna erittäin suuri. Työntekijät toimivat monella tavalla haastavassa ympäristössä ja tarvitsevat tukea jaksaakseen ilman pelkoa käyttää tärkeintä työkaluaan, omaa persoonaansa.
Työsidonnaiset uhat ovat myös mahdollisia, huoltajien tai entisten asiakkaiden kautta tulevat uhkaukset ovat arkipäivää. Miten niihin sitten kuuluisi suhtautua?

Koulutus on oleellinen keino vähentää yksikössä väkivallan riskejä ja antaa työntekijöille valmiuksia kohdata haastava nuori empaattisesti, kunnioittavasti ja niin että fyysiset menetelmät ovat viimeinen vaihtoehto tilanteen hoitamiseksi. Jos fyysisiä menetelmiä tarvitaan, niiden pitää perustua tutkittuun ja turvalliseen koulutusmalliin. Parhaan tuloksen yksikkö saa, kun se kouluttaa koko henkilökuntansa ennakointiin, varhaiseen puuttumiseen ja tilanteiden turvalliseen hoitamiseen. Näin saadaan aikaiseksi yhtenäinen tapa toimia ja kaikki työntekijät kulkevat ja toimivat samaan suuntaan. Työtoveria ei jätetä yksin!

Suosittelen lastensuojeluyksiköihin ehdottomasti MAPA – koulutusta (Management Of Actual or Potential Aggression) MAPA koulutus on myös valvovien viranomaisten korkealle arvostama koulutusmalli.
Löydät MAPA-koulutuksesta tietoa ja yhteystiedot Koulutustuotteet-linkin alta!

Lue lisää