MAPA

 

MAPA (MANAGEMENT OF ACTUAL OR POTENTIAL AGGRESSION)

Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta

Tältä sivulta löydät perustietoa MAPA - koulutuksista (Management of Actual or Potential Aggression). Käy linkistä tutustumassa myös Suomen MAPA - keskuksen toimintaan.
Suomen MAPA - keskuksen kouluttajina toimivat suomalaiset erityistason kouluttajat (FPI Finnish Professional Instructor), jotka ovat kokeneita sote - alan tai koulutusalan ammattilaisia.
Yritykselläni on voimassa oleva jakelusopimus Suomen MAPA - keskuksen kanssa ja sen mukaan TMI Pekka Teini on oikeutettu järjestämään sekä MAPA henkilöstökoulutuksia että MAPA kouluttajakoulutuksia ja kouluttajapäivityksiä. Kaikissa järjestämissäni MAPA koulutuksissa käytetään virallista MAPA - materiaalia ja työkirjoja. Kaikki koulutukset rekisteröidään ja osallistujat saavat suorituksestaan todistuksen.

Tässä linkki Suomen MAPA - keskuksen sivuille

http://suomenmapakeskus.fi/

TAUSTATIETOA

Suomen MAPA - keskus tarjoaa suomenkielistä koulutusta levottomien ja haasteellisten asiakkaiden empaattiseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tarvittaessa fyysiseen rajoittamiseen. Kouluttajina toimivat sertifioidut suomalaiset erityistason MAPA - kouluttajat.
Laurea - ammattikorkeakoulu ja Crisis Prevention Institute, inc. (CPI) ovat solmineet vuonna 2015 sopimuksen, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomen MAPA - keskuksena ja antamaan yksinoikeudella CPI : n hyväksymiä ja sertifioimia MAPA - koulutuksia. Toiminta suuntautuu ympäri Suomen. Käytän koulutuksissani apuna myös muita suomalaisia erityistason MAPA - kouluttajia
(Finnish Professional Instructor)

MIKSI MAPA - koulutus?

Ihmiset saattavat ilmaista tunteitaan ärsyyntyneesti ja provosoivasti, mutta tilanne voi edetä myös sanalliseen aggressioon, uhkauksiin tai itsensä, toisten tai ympäristön vahingoittamiseen. Asiakkaan haasteellisen käyttäytymisen takana on usein pelko, haavoittuvuus ja keinottomuus. Oikealla suhtautumisella suurin osa näistä ongelmatilanteista voidaan hoitaa siten, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi oikea - aikaisesti. Aina vuorovaikutukselliset keinot eivät riitä, jolloin henkilöstö voi joutua käyttämään fyysisiä ohjaamisen, rajoittamisen, irtautumisen tai väistämisen menetelmiä. Harjoiteltavat menetelmät ovat kivuttomia, tehokkaita ja turvallisia.
MAPA - koulutus sopii koulutusmalliksi hyvin monen tyyppisiin paitsi sote - alan myös varhaiskasvatuksen ja koulutoimen yksiköihin ja eri alojen ammattiopintoihin. 

MAPA - PERUSKOULUTUS Mapa - perusteet 12 - 16 h

Koulutuksissa ohjataan kohtaamaan asiakkaita empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriittisissä tilanteissa. Koulutusten pohjana toimii suomenkielinen Mapa Osallistujan työkirja, Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta.
Harjoitusten avulla koulutettava tunnistaa toimintansa vaikutuksia, mm. äänen käytön, reviirin ja koskettamisen osalta. Koulutusten tavoitteena on ohjata henkilöstöä ehkäisemään haasteellista käytöstä huomioiden yksilölliset tarpeet ja toimien lakien, säännösten ja ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaan. Koulutuksissa harjoitellaan levottoman asiakkaan lähestymistä, koskettamista, kuljettamista, istuen tapahtuvaa rajoittamista sekä irtaantumis - ja väistämisotteita.

MAPA - Startti  8 h

Eräs vaihtoehto on yhden päivän mittainen MAPA Startti koulutus. Tällöin koulutuksesta jää pois fyysisistä interventioista joko rajoittamisen tai irtaantumisen taidot ja muutamia muita osia työkirjasta. Suosittelen lämpimästi heti tuon 16 h Perusteet - kurssin hankkimista yksikköönne.

MAPA Vaativien ja Hätätilanteiden hoito 2 - 3 pv

Jos asiakas on vaaraksi itselleen tai muille tai hän vahingoittaa merkittävissä määrin omaisuutta, häntä voidaan joutua rajoittamaan viemällä maahan esim. lääkintää varten. Koulutuksessa syvennetään edellisen koulutuksen teoriaperusteita.
Peruskoulutus jakaantuu siis kahteen tasoon, jotka muodostavat yhteensä 4 - 5 päivää :

1. MAPA Perusteet (Foundation)   12 - 16 h
2. MAPA Vaativat asiakastilanteet (Advanced Physical Skills and Emergency Skills)  16 - 24 h

MAPA - kouluttajakoulutukset erilaisille organisaatioille

MAPA Perusteiden kouluttaja - koulutus 5 pv (Certified Instructor). CI - kouluttaja saa oikeudet kouluttaa MAPA Perusteita omassa organisaatiossaan.
MAPA Vaativien tilanteiden kouluttaja - koulutus 5 pv (Certified Instructor). Kun kouluttaja on suorittanut Perusteet - tason kouluttajalisenssin, hän voi hakeutua
Vaativat - tason kouluttajakoulutukseen. Hän saa tämän jälkeen oikeudet kouluttaa myös Vaativat - tason koulutuksia omassa organisaatiossaan.

Järjestän säännöllisesti myös avoimia MAPA Perusteet kouluttajakoulutuksia. Olkaa yhteydessä! Kun halukkuutta löytyy riittävästi, tällainen koulutus järjestyy myös melko nopealla aikataululla.

Vastaan erittäin mielelläni MAPA - koulutuksia koskeviin kysymyksiin ja annan lisätietoa, sekä tarvittaessa teen yksiköllenne sopivan tarjouksen.
Yhteystietoni löydät näiden kotisivujen etusivulta.

Pekka Teini