MAPA® – Koulutukset

MAPA® (MANAGEMENT OF ACTUAL OR POTENTIAL AGGRESSION)
TURVALLISET TOIMINTAMALLIT

Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta

Tältä sivulta löydät perustietoa MAPA® – koulutuksista (Management of Actual or Potential Aggression). Koulutus kulkee myös nimellä Turvalliset toimintamallit.
Suomen MAPA® – keskuksen kouluttajina toimivat suomalaiset erityistason kouluttajat (FPI Finnish Professional Instructor), jotka ovat kokeneita sote – alan tai koulutoimen ammattilaisia.
Yritykselläni on voimassa oleva jakelusopimus Suomen MAPA® – keskuksen kanssa ja sen mukaan Tmi Pekka Teini on oikeutettu järjestämään sekä MAPA® henkilöstökoulutuksia että päivityskoulutuksia ja myös kouluttajakoulutuksia. Kaikissa järjestämissäni MAPA® koulutuksissa käytetään virallista MAPA – materiaalia ja työkirjoja. Kaikki koulutukset rekisteröidään ja osallistujat saavat suorituksestaan todistuksen.
HUOM. Myös puhtaasti ruotsinkieliset MAPA® – koulutukset onnistuvat. Voin käyttää kouluttajana ruotsinkielistä erityistason MAPA® koululuttajaa.

Tässä linkki Suomen MAPA® – keskuksen sivuille
http://suomenmapakeskus.fi/

TAUSTATIETOA

Suomen MAPA®keskus tarjoaa suomenkielistä koulutusta levottomien ja haasteellisten asiakkaiden empaattiseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen, ohjaamiseen ja tarvittaessa fyysiseen rajoittamiseen. Kouluttajina toimivat sertifioidut suomalaiset erityistason MAPA® – kouluttajat.
Laurea – ammattikorkeakoulu ja Crisis Prevention Institute, inc. (CPI) ovat solmineet vuonna 2015 sopimuksen, joka oikeuttaa Laurean toimimaan Suomen MAPA® – keskuksena ja antamaan yksinoikeudella CPI : n hyväksymiä ja sertifioimia MAPA® – koulutuksia. Toiminta suuntautuu ympäri Suomen. Käytän koulutuksissani apuna myös muita suomalaisia erityistason MAPA® – kouluttajia (Finnish Professional Instructor).

MIKSI MAPA® – koulutus?

Ihmiset saattavat ilmaista tunteitaan ärsyyntyneesti ja provosoivasti, mutta tilanne voi edetä myös sanalliseen aggressioon, uhkauksiin tai itsensä, toisten tai ympäristön vahingoittamiseen. Asiakkaan haasteellisen käyttäytymisen takana on usein pelko, haavoittuvuus ja keinottomuus. Oikealla suhtautumisella suurin osa näistä ongelmatilanteista voidaan hoitaa siten, että asiakas tulee kuulluksi ja ymmärretyksi. Aina vuorovaikutukselliset keinot eivät riitä, jolloin henkilöstö voi joutua käyttämään fyysisiä ohjaamisen, rajoittamisen, irtautumisen tai väistämisen menetelmiä. Harjoiteltavat menetelmät ovat kivuttomia, tehokkaita ja turvallisia.
MAPA® – koulutus sopii koulutusmalliksi hyvin monen tyyppisiin yksiköihin paitsi sote – alalla (psykiatria, lastensuojelu, vanhuspalvelut, vammaistyö jne.) myös koulutoimen yksiköihin tai eri alojen ammattiopintoihin. 

MAPA® – PERUSKOULUTUS Mapa® – perusteet 12 – 16 h

Koulutuksissa ohjataan kohtaamaan asiakkaita empaattisesti ja kunnioittavasti myös kriisitilanteissa. Koulutusten pohjana toimii suomenkielinen MAPA® Osallistujan työkirja.
Harjoitusten avulla koulutettava tunnistaa toimintansa vaikutuksia, mm. äänen käytön, reviirin ja koskettamisen osalta. Koulutusten tavoitteena on ohjata henkilöstöä ehkäisemään haasteellista käytöstä huomioiden yksilölliset tarpeet ja toimien lakien, säännösten ja ammatillisten ohjeiden ja eettisten periaatteiden mukaan. Koulutuksissa harjoitellaan levottoman asiakkaan lähestymistä, koskettamista, kuljettamista, pois ohjaamista, istuen tapahtuvaa rajoittamista sekä irtaantumis – ja väistämistekniikoita. MAPA® menetelmään kuuluu myös tilanteiden jälkipuinti sekä asiakkaan että henkilökuntaryhmän kanssa. Jos koulutettava yksikkö haluaa, se saa käyttöönsä MAPA® – menetelmään kuuluvan Tuki – ja turvallisuussuunnitelman.
Varhaiskasvatuksen koulutuksissa rajoittamistoimenpiteet on suunniteltu nimenomaan pienen lapsen turvallisuus huomioiden ja tekniikat ovat niin suunniteltuja.

MAPA® Vaativien ja Hätätilanteiden hoito 2 – 3 pv

Jos asiakas on vaaraksi itselleen tai muille tai hän vahingoittaa merkittävissä määrin omaisuutta, häntä voidaan joutua rajoittamaan siirtämällä hänet maahan esim. lääkintää varten tai yksiköissä, joissa siihen on lailliset perusteet, myös esim. eristyshuoneeseen tai leposidehoitoon.
Vaativat – tason koulutuksissa myös irtaantumiset ovat tehokkaampia ja perustuvat ns. hätävasteisiin. Edellytys Vaativat – tasoon on suoritettu MAPA® Perusteet – koulutus. Usein nämä molemmat koulutukset on järkevää järjestää 4 – 5 päivän kurssina.
Vaativat – tason koulutuksessa syvennetään samalla Perusteet koulutuksen teoriaperusteita.

MAPA® – PÄIVITYS – koulutus (8 h)

Tarkoitettu MAPA Perusteet tai Vaativat kurssin käyneille työntekijöille. Päivitysväli 2 vuotta.

MAPA® CLINICAL HOLDING (CH 3)

MAPA® koulutusten sovellusalue on erittäin laaja ja siihen kuuluu mm. somaattiseen hoitotyöhön sovellettu koulutusmalli Clinical Holding (CH 3). 
Tähän n. 4 h koulutuspakettiin kuuluu ennakointi – ja vuorovaikutustaitojen lisäksi fyysisten taitojen harjoittelu turvalliseen ohjaamiseen vuoteessa, nostoihin, siirtoihin, näytteiden ottamiseen tai kävelevän potilaan ohjaamiseen ja saattamiseen. Myös CH 3 – koulutuksissa käytetään MAPA® työkirjaa ja osallistujat saavat osallistumisestaan todistuksen.

Vastaan erittäin mielelläni MAPA® – koulutuksia koskeviin kysymyksiin ja annan lisätietoa, sekä tarvittaessa teen yksiköllenne sopivan tarjouksen.
Yhteystietoni löydät näiden kotisivujen etusivulta!

Lue lisää