Työpaikan turvallisuuskoulutus

Työpaikan turvallisuuskoulutus

Työväkivallalle  on tyypillistä, että se kasautuu tiettyihin ammatteihin kuten hoitoalalle tai kaupan alalle. Työntekijä saattaa kohdata haastavaa käytöstä kuitenkin kaikissa ammateissa, missä on asiakaskontakteja. Suomalaisessa työelämässä yli 100 000 eri työntekijää joutuu vuosittain väkivallan tai sen uhan kohteeksi työpaikallaan. Työturvallisuulaki (738/02) velvoittaa työnantajaa huolehtimaan siitä, että väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta. Tämä edellyttää tietenkin työpaikalla tiettyjä järjestelyjä, mutta myös koulutusta uhka – ja väkivaltatilanteisiin.

Yritykseni järjestää hyvin laaja – alaisesti koulutusta niille työpaikoille, joissa on asiakaskontakteja ja haastavan käytöksen kohtaaminen on mahdollista tai todennäköistä.
Teen pitkällä kokemuksella myös työtilojen turvallisuustarkastuksia.

Koulutuksissa myös harjoitellaan uhkatilanteissa tarvittavia perusasioita, eikä niihin osallistuminen vaadi itsepuolustuslajien kokemusta tai huippukuntoa. Loukkaantumisriskiä ei myöskään ole, koska harjoittelemme aina perusasioita ja luonnollisilla liikeradoilla.

Koulutuksen kesto ja sisältö muokataan aina yksikön viitekehyksen ja toiveiden mukaiseksi.

Teoriaosuudessa mm.

 • väkivalta ja uhkatilanteiden määrittely työelämässä ja niihin puuttuminen
 • työpaikkaväkivaltaan liittyvä alan lainssäädäntö
 • työpaikan turvallisuuskulttuurin sisältö ja kehittäminen (tavoitteet, toimenpiteet, henkilöstön toimintatavat, työtilajärjestelyt jne.)
 • haastavan tilanteen hallinta, puhumalla rauhoittaminen ja sanaton viestintä
 • tilanteen ja henkilön vaarallisuuden arviointi
 • erityisryhmien kohtaaminen 
 • seksuaalisen väkivallan välttäminen ja toiminta seksuaalisen väkivallan uhan alla
 • ryöstötilanteet, aseellinen uhka
 • haastavan henkilön kohtaaminen puhelimessa tai verkkopalvelussa
 • jne.

Käytännön harjoituksissa opetellaan iskujen ja potkujen torjunta, irtaantumiset erilaisista otteista sekä itsepuolustuksen perusteet.

Esimerkkejä kohderyhmistä, joissa yritys on käynyt kouluttamassa

 • kaupan alan yksiköt
 • apteekit
 • taksiyrittäjät
 • energiayhtiöiden liikkuva henkilökunta
 • yläkoulujen ja lukioiden oppilaat
 • kirjastojen henkilökunta
 • rippileirien ohjaajat ja työntekijät
 • kennelneuvojat
 • uimahallien ja urheilutalojen henkilökunta

Tarkoitus ei ole rajoittaa kenenkään elämää, vaan tuottaa osallistujille turvallisuuden tunnetta ja tervettä itseluottamusta!

Lue lisää