Vanhustyön turvallisuus

Vanhustyön turvallisuus

Vanhuksen aggressiivisuus on monItahoinen käsite. Väkivaltaisen käytöksen takana voi olla aistiharhoja, heikentynyttä itsekontrollia, turvattomuuden tunnetta tai joko psyykkistä tai fyysistä kipua… tai näiden yhdistelmiä.

Vanhus ei aina ymmärrä, miten nämä oireet vääristävät hänen havaintojaan ympäristöstä. Muistisairas henkilö on saattanut unohtaa kaiken muun lisäksi myös käytöstavat.
Hyvin tuttua vanhustyössä on myös asiakkaiden keskinäinen väkivalta ja on selvää, että näihin tilanteisiin työntekijöiden pitää puuttua.

Suuria haasteita vanhustyön tilanteisiin tuo nykyinen hoitajamitoitus, yksin tilanteiden hoitaminen on erittäin vaikeaa ja molemminpuolinen oikeusturva voi olla vakavasti uhattuna.
Asiakkaan tunteminen, ennakointi ja vuorovaikutustatidot ovat aina vanhustyössä eduksi. Väkivaltainen purkaus ei useimmiten tule kuin salama kirkkaalta taivaalta, vaan se liittyy yleensä ennalta arvattaviin arjen tilanteisiin kuten ruokailuihin tai peseytymiseen.
Joskus rauhoittelussa joudutaan turvautumaan myös lievään rajoittamiseen ja fyysiseen ohjaamiseen.

Vanhustyössä keskeisenä arvoina ovat asiakkaan kuuntelu, neuvotteleminen, ongelmanratkaisu ja syyn hakeminen potilaan kiihtymykselle.

Suosittelen vahvasti vanhustyön koulutusmalliksi MAPA – koulutusta (Management of Actual or Potential Aggression). MAPA- koulutuksen arvot eli asiakkaan hyvinvointi, huolenpito, suojaaminen ja kaikkien osapuolien turvallisuus sopivat vanhustyön koulutuspohjaksi erittäin hyvin. Kyseessä on kuitenkin hyvin haavoittuvien asiakkaiden perusoikeuksien suojaaminen ja silloin koko yksikön henkilökunnan on osattava toimia samalla asenteella ja toimintatavoilla. Koulutuksessa harjoiteltavat fyysiset interventiot yltävät kaikkiin arjessa tarvittaviin fyysiisin tilanteisiin, myös perushoitotyöhön sekä vuoteessa tapahtuviin ohjaamistilanteisiin.
Voitte tutustua tähän vaihtoehtoon Koulutustuotteet – linkin kautta. 

Kouluttajina toimivat aina erityistason MAPA – kouluttajat eli FPI – kouluttajat (Finnish Professional Instructor). Jos en itse pääse kouluttamaan haluamaanne ajakohtaan, pystyn käyttämään kouluttajna muita erityistason MAPA kouluttajia!

Vastaan mielelläni näitäkin koulutuksia koskeviin kysymyksiinne.

Lue lisää