Laadukasta koulutusta haastavien asiakastilanteiden hallintaan!

Yrityksen koulutusajatuksena on lisätä yksikön ja työntekijöiden valmiuksia, tietoa ja taitoja sekä itseluottamusta haastavissa asiakastilanteissa. Tähän osaamiseen kuuluu tilanteiden kokonaisvaltainen hallinta kuten ennakointi, tilanteen vaarallisuuden arviointi ja oman käytöksen sekä vuorovaikutustaitojen hallinta. Viimeisenä vaihtoehtona on tietenkin osata toimia fyysisesti ja myös niin että oma ja asiakkaan oikeusturva ei vaarannu.

Kouluttajan erityisosaaminen tulee lähes 40 vuoden kokemuksella terveydenhuoltoalalta ja psykiatrisesta hoitotyöstä sekä yli 20 vuoden kokemuksella sote – alan henkilökunnan kouluttamisesta uhka – ja väkivaltatilanteisiin. Referensseihin kuuluu edellä mainittujen lisäksi paljon myös muita tahoja kuten mm. koulutoimi, seurakunnat, apteekit, kirjastot, kaupan ala jne. Referenssilista löytyy myös tältä sivulta.

Koulutuspalvelut

MAPA® – Koulutukset

Sivistystoimen koulutukset

Työpaikan turvallisuuskoulutus

Vanhustyön turvallisuus

Kotikäyntien turvallisuuskoulutukset

Turvasumuttimen käyttökoulutukset

Turvakerroin tuotteet henkilökohtaiseksi turvaksi