Sivistystoimen koulutukset

Sivistystoimen koulutukset

Opettajat ja koulunkäynninohjaajat  joutuvat yhä useammin tilanteisiin, joissa heidän fyysistä tai psyykkistä koskemattomuuttaan rikotaan tai he joutuvat puuttumaan oppilaiden keskinäisiin aggressiotilanteisiin ja häiriökäyttäytymiseen. Tilanteet eivät ole yksinkertaisia hoitaa!
Koulutusta tarvitaan ennakoinnin, vuorovaikutustaitojen ja riittävän varhaisen puuttumisen keinojen käyttöön, silloin kun se on mahdollista. Näin mahdollisuudet tilanteiden hoitamiseen kaikkia osapuolia kunnioitavalla tavalla paranevat selvästi. Oleellista on muistaa koko ajan kaikkien osapuolten turvallisuus…lapsen ei saa antaa vahingoittaa itseään tai muita!

MAPA Perusteet – koulutus 16 h

Joskus oppilaiden haastava käytös kuten huutaminen, annettujen tehtävien välttäminen, epäkunnioittava puhe, kieltäytyminen ja valtataisteluun haastaminen vie huomiotasi pois opettamisesta ja opiskelijoiden huomion pois oppimisesta. Mitä tehdä?

 1. Ymmärrä opiskelijoitasi
      – Opi tuntemaan jokainen opiskelija mahdollisimman hyvin yksilönä. Rakenna yhteistyö luottamuksen ja ymmärryksen ympärille. 
 2. Harjoittele kärsivällisyyttä olemalla objektiivinen
    – Muista, että sinulla on mahdollisuus valita, miten suhtaudut ahdistuneeseen opiskelijaan. Älä ota käyttäytymistä henkilökohtaisesti. 
 3. Aseta rajat tehokkaasti
    – Odotusten tulee olla selkeitä ja yksinkertaisia. Esimerkiksi  ” Nyt tuo huutaminen loppuu!!”  vai voisitko sanoa ”Jos haluat puhua niin viittaa…”
 4. Pitäydy aikataulussa jonka asetat.
 5. Ole tietoinen käyttäytymisen taustalla olevista tekijöistä
     – Voisiko vaikka oppilaan nälkä tai väsymys olla syynä käytökseen? Voisiko häiriökäytös olla vain ylimääräistä energiaa, joka pitää nyt vaan jollakin tavalla purkaa?

Yllä esimerkkejä MAPA® Perusteet –koulutusohjelman tarjoamista oppilaiden johtamisstrategioista ja verbaaleista interventiostrategioista, joiden avulla opettajat sekä muu henkilökunta pystyvät käsittelemään häiritsevää opiskelijoiden käyttäytymistä
Jos ennakoivat menetelmät eivät riitä, MAPA – koulutus tarjoaa työntekijöille turvallisia ja laillisia fyysisen ohjaamisen ja rajoittamisen tekniikoita, joilla puuttua tilanteisiin esim. välitunneilla tai ohjaamalla oppilas turvalliseen kiinnipitotilanteeseen. MAPA – koulutuksiin kuuluu oleellisena osana myös jälkipuintikäytäntöihin perehtyminen. Niiden avulla pyritään hankkimaan takaisin yhteistyösuhde oppilaan kanssa. Näin uudet tilanteet voidaan mahdollisesti välttää.
Tutustu MAPA koulutukseeen etusivun Koulutustarjonta – linkistä!

Lue lisää