Ensihoito

Ensihoidossa työskentelevä henkilökunta joutuu säännöllisesti tilanteisiin, joissa impulsiivisesti oireilevat tai päihtyneet asiakkaat käyttäytyvät uhkaavasti tai väkivaltaisesti. Suurimmat riskit sisältyvät sairaankuljetukseen, jossa työntekijät liikkuvat laajalla alueella, hankalissa olosuhteissa, akuuteissa väkivaltatilanteissa tai asiakkaiden kotona. Ohjeistukseen yleensä kuuluu, että he eivät hoida väkivaltaisia potilaita. Hyvä niin. Tilanne kuitenkin voi tulla tai alkaa yllättäen ja poliisin tulo paikalle saattaa kestää kauan. Kiireellistä hoitoa voi olla pakko antaa, mutta onko se turvallista ja miten tilanteet hoidetaan? Alan koulutuksissa harjoitellaan edelleen melko vähän väkivaltaisen potilaan tai omaisen kohtaamista.

Koulutukset muokataan tilaajan toiveiden mukaisesti niin, että teoria ja käytännön harjoitukset tukevat toisiaan.

Teoriaosuudessa käydään läpi mm.

 • Väkivallan ilmenemismuodot ja vakavuusasteet
 • Lainsäädäntö alaan ja tilanteisiin liittyen
 • Päihtyneiden henkilöiden tai mielenterveysasiakkaiden kanssa toiminta
 • Uhkaavan väkivaltatilanteen tunnistaminen ja vaarallisuuden arviointi
 • Vuorovaikutustaitojen mahdollisuudet tilanteen turvallisessa hoitamisessa
 • Työtehtävät joissa väkivaltaa voidaan joutua kohtaamaan. 
 • Ulkoiset riskit pitää myös tiedostaa. Tyytymättömyyttään saattavat osoittaa paitsi potilaat, myös saattajat ja omaiset tai muut ulkopuoliset henkilöt tai vaikka reviiriään puolustavat koirat…
 • Ennakoinnin mahdollisuudet…milloin olisi parasta poistua tilanteesta?

Käytännön koulutukseen on mahdollista sisällyttää mm. :

 • Kohteeseen meneminen, sieltä poistuminen ja toiminta huoneistossa sekä asunnon ovella
 • Työparityöskentely ja toimintaympäristön hallinta
 • Päällekarkaustilanteessa irtaantuminen hyökkääjän otteista
 • Hätävarjelutilanteen hoitaminen itsepuolustuksen avulla
 • Kun riskit ovat hallittavissa, miten hoitotoimenpiteet tai asiakkaan siirtäminen voidaan turvallisesti suorittaa
 • Potilaasta kiinnipitäminen itsensä vahingoittamisen estämiseksi

Koulutuksen yhteydessä on mahdollista hankkia myös työturvallisutta parantavia Turvakerroin – tuotteita kuten Mentholsumutteita, Henkilöhälyttimiä tai koirien hyökkäyksiä varten suunniteltuja Koiraturva – sumutteita. Niiden käyttökoulutus voidaan sisällyttää käytännön osuuteen.

Kysy näistä lisää, kun tilaat koulutusta!

Lue lisää