KotikäynnitTästä koulutuksesta on tullut eräs suosituimmista yrityksen koulutustuotteista ja pyrin tätä pakettia kehittämään koko ajan entistä tehokkaampaan suuntaan ja myös markkinoimaan sitä mahdollisimman kattavasti.
Koulutuskenttänä on tällä hetkellä koko Suomi. Tässä esimerkkejä : Rovaniemi. Kemi, Tornio, Kajaanin sote - kuntayhtymä, Joensuu, Kuopio, Kouvola, Pirkanmaalla monet peruskunnat, Lahti, Forssa, Huittinen, koko Satakunta...
Terveydenhuollon työntekijöiden suorittamat kotikäynnit toteutetaan usein yksintyöskentelynä. Tämä nostaa riskiä kohdata uhkaa, seksuaalista ahdistelua tai suoranaista väkivaltaa. Koska kotikäynneillä työnantaja ei koskaan täysin pysty takaamaan työn turvallista suorittamista, työturvallisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestämiseen ja muihin järjestelyihin joiden tarkoituksena on parantaa työturvallisuutta. Ellei käyntiä voida järjestää ilman riskejä, ne suoritetaan työparin kanssa. Kotikäyntejä suorittavat myös monet muut ammattiryhmät.
Koulutuksen sisältö suunnitellaan aina yksikkökohtaisesti ja koulutuksen painotus muokataan tarpeiden mukaan. Seuraavassa esimerkkejä koulutuksessa

Teoriassa mm.

1) Kotikäyntien suurimmat uhkatekijät

 • Päihtyneiden henkilöiden kohtaaminen, huumaavien aineiden alaisena olevat henkilöt
 • Mielenterveysasiakkiden akuutit oirehtimiset
 • Kotikäyntien yhteydessä tavattavat ulkopuoliset henkilöt
 • Kotieläimet riskitekijöinä (lähinnä koirat)
 • Kotikäynneillä kohdattavat aseelliset riskit (terävät ja painavat esineet, ampuma - aseet jne.)
 • Pitkät etäisyydet työpäivän aikana
 • Työntekijään kohdistuva seksuaalinen häirintä
 • Yksintyöskentely
 • jne jne jne....

2)  Ennakointi ja toiminta uhkatilanteessa

 • Milloin voin / saan mennä yksin ja milloin työtehtävästä kannattaa tai saa kieltäytyä
 • Miten pääsen pois asunnosta, miten saan apua?
 • Tilanteeseen, ympäristöön tai henkilöön liittyvä vaarallisuuden arviointi
 • Oman käytöksen merkitys ja rauhallisuuden säilyttäminen
 • Puhumalla rauhoittaminen ja ajan käyttö
 • jne. jne. jne
3)  Käytännön harjoittelu

       - Asuntoon meneminen ja asunnosta poistuminen
       - Toiminta huoneistossa ja huoneiston ovella
       - Irtaantumiset päällekarkaustilanteessa
       - Itsepuolustus hätävarjelutilanteessa
       - Jos koulutukseen kuuluu... myös Turvasumuttimen käyttö hätävarjelutilanteessa
    
 

Ajankohtainen ja erittäin tärkeä koulutuksen alue tällä hetkellä!!