Lasten ja nuorten yksiköt

imagesCANBA9DM.jpgLASTENSUOJELUYKSIKÖT
NUORISOKODIT

Pian 20 vuoden kokemus näiden yksiköiden kouluttamisessa on antanut perspektiiviä siitä, mitä alalla on tapahtunut turvallisuuden suhteen ja myös ammattiosaamisen suhteen. Edistystä on tapahtunut paljon.
Turvallisuusriskejä ollaan pyritty vähentämään mm. ulkoistamisen ja koulutuksen avulla. Myös vuorovaikutustaidot ovat selvästi kehittyneet kun jo ammattiopinnoissa tähän asiaan on perehdytty.
Silti alalla työskentelevät joutuvat jatkuvasti kohtaamaan työssään riskitilanteita, joissa ovat uhattuna sekä työntekijän että lapsen tai nuoren terveys ja turvallisuus.
Riski joutua sosiaalisen, henkisen tai fyysisen väkivallan kohteeksi lienee muihin aloihin verrattuna erittäin suuri. Työntekijät toimivat monella tavalla haastavassa ympäristössä ja tarvitsevat tukea jaksaakseen ilman pelkoa käyttää tärkeintä työkaluaan, omaa persoonaansa.
Työsidonnaiset uhat ovat myös mahdollisia, huoltajien tai entisten asiakkaiden kautta tulevat uhkaukset ovat arkipäivää. Miten niihin sitten kuuluisi suhtautua?

Koulutus on oleellinen keino vähentää yksikössä väkivallan riskejä ja antaa työntekijöille valmiuksia kohdata väkivaltainen nuori oikein, vakavuusasteen mukaan. Parhaan tuloksen yksikkö saa, kun se kouluttaa koko henkilökuntansa ennakointiin, varhaiseen puuttumiseen ja tilanteiden turvalliseen hoitamiseen. Näin saadaan aikaiseksi yhtenäinen tapa toimia ja kaikki työntekijät kulkevat ja toimivat samaan suuntaan. Työtoveria ei jätetä yksin.

Koulutukseen voidaan sisällyttää monia osa - alueita sekä teorian että käytännön tasolla ja koulutus muokataan aina käytettävissä olevan ajan, yksikön viitekehyksen tai akuutin tarpeen mukaan.
Koulutus voi olla hyvinkin spesifi ja keskittyä akuutti tarpeeseen tai siitä voidaan muokata monipuolinen työturvallisuuskoulutus.
Yritykseni kautta yksikkö voi hankkia myös Turvakerroin - turvallisuustuotteita, esim. henkilöhälyttimet sopivat näihin yksiköihin erinomaisesti.

Ollaan yhteydessä ja kysykää vaihtoehtoja, rakennetaan teille yhdessä innostava, monipuolinen ja hauskakin koulutus!!!

Myös MAPA - koulutus on erittäin hyvä vaihtoehto yksiköllenne. Löydät mapa - koulutuksesta tietoa ja yhteystiedot Koulutustuotteet - linkin alta!